E6 sør for Trondheim Svein Soknes

​​​​​​​Dette har vært E6-utbyggingens største utfordringer

tor 13/12/2018 - 09:19
Det skjer definitivt ting langs den midt-norske vegstrekningen. Dette er den største kontrakten Statens vegvesen region midt har hatt noensinne.

Utbyggingen av nye E6 fra Trondheim til Melhus er en stor og utfordrende jobb. Det trives hovedbyggeleder Svein Soknes godt med. – Jeg liker at det skjer ting, sier han.

Svein Soknes E6 utbygging Trondheim
Utsikten fra tunneltaket i nordgående retning. På bildet Svein Soknes, Hovedbyggeleder
(Foto: Monica I. Foss)

Soknes har lang erfaring fra Statens vegvesen. For noen år siden byttet han beite til konsulentbransjen, men er nå leid tilbake som hovedbyggeleder for utbyggingen av nye E6. Det var vanskelig å takke nei til et så spennende oppdrag.

– Jeg liker at det skjer mye. Jeg trives med høy puls, så dette er spennende dager, sier Soknes.

Se Vegvesenets egne dronebilder fra underveis i byggingen nederst i saken.

Fjerning av rester etter den gamle togbrua
Fjerning av rester av den gamle togbrua over E6 sør for Trondheim
(Foto: Monica I. Foss)

Største kontrakt noensinne

For det skjer definitivt ting langs den midt-norske vegstrekningen. Dette er den største kontrakten Statens vegvesen region midt har hatt noensinne, og med det følger selvsagt utfordringer. Blant annet har byggingen krevd store masseflyttinger.

– Peab Anlegg AS, som er vår hovedentreprenør, har fjernet 1,5 millioner kubikk leire og 640 000 kubikk myr. De har til enhver tid rundt 200 personer i arbeid, og vi kan telle å ha brukt 37 gravemaskiner, 4 hjullastere, 12 dumpere og 5 dozere. Leira bruker vi til å bygge både E6-fyllinga og støyvoll-fyllinga, forteller hovedbyggelederen.

Se PlusTech sitt utvalg av anleggsmaskiner for salg.

Myrdepot E6 Trondheim
Opprydding av myrdepoet på Kvenildmyra
(Foto: Monica I. Foss)

I tillegg kan utbyggingen skilte med Norges største kalkstabiliseringsprosjekt noensinne.

– I perioden var det 3 KC-rigger i gang på anlegget. Det er mye kvikkleire her, og vi måtte områdestabilisere før vi i det hele tatt kom i gang med selve veibyggingen. I tillegg er KC brukt til å sikre stabiliteten av en del skjæringer og fyllinger vi lager. Det er vel brukt nær 20 000 tonn med kalk nå, og satt totalt 100 mil med kalkpæler innenfor anleggsområdet, sier Soknes.

Avkjøring E6 Tiller
Retardasjonsfeltet for avlasting av tungtransport til Tiller/Sandmoen-området
(Foto: Monica I. Foss)

Trafikkavvikling vanskeligst

Soknes, som også er HMS-koordinator for utbyggingen, synes arbeidet med prosjektet er artig. Det som opptar ham mye, er utfordringene med trafikkavviklingen.

– Dette er hovedstamvei nord/sør i Norge og hovedruta sør for Trondheim. Det går 30 000 biler gjennom anlegget hver dag. I tillegg er det myke trafikanter, naboer og næringsdrivende som skal ivaretas. Det har vært krevende, sier han.

Maskiner
Snart klart for asfaltlegging i sørgående felt
(Foto: Monica I. Foss)

I samarbeid med entreprenøren er dette etter hans mening blitt løst på en god måte, og han presiserer at de ikke har hatt noen alvorlige skader. Det er god statistikk for et prosjekt av denne størrelsen.

Men selv om de bruker mye tid og ressurser på blant annet å skjerme naboene, er det vanskelig å gjøre alle til lags. Som hovedbyggeleder har Soknes hatt ansvar for kontakt med tvisterådet. Det har vært en nyttig erfaring.

– Tvisterådet er viktig. Det holder begge partene litt i øra, sier han.

Nå ser Soknes først og fremst frem til å åpne firefelts motorvei. Det kan bli snarere enn planlagt.

– Kontraktsfestet åpningsdato er 31. januar, men vi jobber hardt for å få det til før, avslutter han.

Over halvparten av bedriftene i tilknytning til prosjektet har kjøpt eller solgt gjennom PlusTech. Har du noe du skulle ha solgt? Ta kontakt med oss her.